Phần mềm nhận dạng số container và số chì từ tài liệu B/L, Packing List

Các bạn phải làm thủ tục khai Hải Quan, hoặc làm việc nhiều với các tài liệu B/L, Packing List mà do đối tác gửi tới thường gặp tình trạng: số container/ số seal rất nhiều trong tài liệu, phải dò và gõ lại từng số. Việc này vừa mất thời gian vừa dễ nhầm lẫn.

Mình xin giới thiệu với các bạn phần mềm có thể xuất toàn bộ số cont/số seal ra từ các tài liệu trên ra EXCEL, kể cả là tài liệu dạng FAX.

Độ chính xác là rất cao. Từ 95% tới 100% luôn.
Các bạn xem video này để biết cách dùng:

Truy cập vào phần mềm: http://bit.ly/smartlogisticsvn