Nội Quy Diễn Đàn Xuất Nhập Khẩu XuatNhapKhau.org

admin

New member
Chào bạn đến với diễn đàn XuatNhaKhau.org
Để xây dựng diễn đàn có chất lượng cho cộng đồng xuất nhập khẩu. Sau đây là những quy định khi bạn là thành viên của diễn đàn

Quy Định Về Từ Ngữ
- Sử dụng tiếng Việt có dấu
- Không sử dụng những từ ngữ mang tính thiếu tôn trọng nhau hoặc chửi thề, nói tục.
- Không được bôi đỏ các ký tự trong bài thảo luận ngoại trừ ban quản trị.

Quy định về dẫn link trong bài viết
- Chỉ dẫn link đến các trang có uy tín như các trang của chính phủ
- Không được dẫn link quảng cáo trong bài viết.