Nhập Khẩu CIF Nhưng Người Mua Mua Bảo Hiểm

Cty em nhập khẩu hàng giá CIF nhưng thoả thuận với bên bán là bên e sẽ tự mua Bảo hiểm trong nước. Vậy thì khi khai báo e có cần phải khai báo bảo hiểm trên TKHQ và xuất trình hoá đơn k? vì theo lý thuyết thì CIF bao gồm bảo hiểm bên bán rồi.

cif.jpg