Khai Minh Global tuyển dụng tháng 9/2019

ab2.jpg

  • Yêu cầu công việc: Tuyển các bạn đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực Logistics và xuất nhập khẩu
  • Các vị trí tuyển dụng:
1) Nhân viên chứng từ:
Chi tiết công việc xin truy cập link:
http://kmg.vn/tuyen-dung-nhan-vien-chung-tu-tai-ha-noi/

2) Nhân viên kinh doanh Logistics:
Chi tiết công việc xin truy cập link:
http://kmg.vn/tuyen-dung-nhan-vien-kinh-doanh-logistics-tai-ha-noi/

3) Nhân viên chăm sóc khách hàng:
Chi tiết công việc xin truy cập link:
http://kmg.vn/tuyen-dung-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-tai-ha-noi/

4) Team Leader Logistics:
Chi tiết công việc xin truy cập link:
http://kmg.vn/tuyen-dung-truong-nhom-logistics/